Feb.06.2024

Notice of Suzuverse Maintenance

Xin chào các thành viên DAO!

Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì ứng dụng SUZUVERSE.

This maintenance is intended to make SUZUVERSE more comfortable to use. During this period, access to the Suzuverse app, Suzuverse Marketplace, and AMS will be temporarily unavailable.

Lịch bảo trì:

  • Date:  Feb 7, 2024
  • Duration: 00:00 - 03:00 (JST)

Xin cảm ơn! 

Mọi thắc mắc xin gửi về

Bộ phận hỗ trợ khách hàng của SUZUVERSE

support@suzuverse.com