MỚI CHƠI GAME? HÃY HỌC CÁCH CHƠI:

CÁCH CHƠI SUZUWALK

Đây là hướng dẫn đơn giản để bắt đầu cuộc hành trình tuyệt vời với Suzuwalk.

Exciting updates on the way! Get ready for a fresh look and enhanced experience with SUZUWALK's upcoming release!

NHẬN NUÔI NHỮNG NGƯỜI BẠN ẢO ĐẦU TIÊN CỦA BẠN
BƯỚC MỘT

welcome to suzuwalk! let the fun begin!

Earning has never been this easy and fun! SUZUWALK is a dynamic platform that merges virtual and real worlds. Play games, adopt pets/avatars, walk and socialize to earn rewards.
BƯỚC HAI

Find a dogfrom OUR marketplace

Duyệt qua thị trường của chúng tôi để tìm và nhận nuôi người bạn ảo đầu tiên của bạn.
Unlock a seamless trading experience with our all-in-one marketplace. Easily purchase virtual puppies and start earning rewards in just a few simple steps
  • Bạn có thể mua hoặc thuê một con vật nuôi (tìm hiểu sự khác biệt).
  • Sở hữu nhiều con chó hơn để tăng thu nhập trở lại.
  • Bạn có thể lựa chọn các giống, cấp độ hoặc giới tính khác nhau.
CHỌN TỪ HÀNG TRĂM GIỐNG CHÓ KHÁC NHAU, GIỚI TÍNH VÀ CẤP ĐỘ KHÁC NHAU
BƯỚC BA

WE ARE READY TO PLAY!let’s go for a walk

TẠO LỘ TRÌNH ĐI BỘ ĐẦU TIÊN CỦA BẠN
Hãy chọn con vật cưng mà bạn muốn đưa đi dạo.
THÊM THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Mời một vài người bạn (nếu bạn có tâm trạng).
Bạn có thể chọn con vật nuôi nào đi dạo. Mỗi con vật có cấp độ và thanh năng lượng riêng của nó.
Tạo tuyến đường của riêng bạn. Nhớ rằng! Bạn đi được xa thì phần thưởng càng lớn
Mời hoặc được mời đi bộ cùng bạn bè.

hurray!!!
we are finally walkingwhat’s next?

ĐIỀU ĐÓ ĐƠN GIẢN

Di chuyển với GPS

Your route is GPS tracked. The longer you go - the better rewards you can get!

Đạt được mục tiêu và cột mốc

Unleash your potential, surpass milestones, and make your goals a reality.

win amazing
rewards

Victory awaits! Win incredible rewards and revel in the spoils of your success
Bạn đã hoàn thành cuộc đi bộ? Tốt lắm!

WHILE WALKING, YOU EARNedTWO TYPES OF REWARDS

ĐIỂM SUZU

ĐÓ LÀ MỘT ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐƯỢC TÍCH HỢP - VỚI MỖI DẶM BẠN ĐI BỘ, BẠN NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM SUZU.
As you embark on your walking journey, watch your points grow and unlock a treasure trove of fantastic benefits

HỘP KHO BÁU

XEM VÀ NHẬN KHO BÁU PHẦN THƯỞNG - ĐÃ NHẬN TRONG TAB THƯỞNG KHI ĐI BỘ
Explore and collect your earned reward treasure chests during a walk, showcasing the spoils of your walking journey
PHẦN THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

ĐIỂM SUZU

SUZU Point is our built-in currency that rewards you for every mile you walk. Earn points and unlock fantastic benefits as you embark on your walking journey.
ĐIỂM SUZU CỦA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU:
Sử dụng chúng ở trung tâm mua sắm.
Mua hoặc thuê vật nuôi mới
request payout
PHẦN THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI

treasure chests

Discover treasure boxes dropped as you walk, containing either energy boosts or surprises. Good luck in finding free energy to walk further and earn greater rewards!
GAIN THEM WHILE WALKING
NEED SOME TITLE
SPIN TO WIN
UNLOCK FULL POTENTIAL OF YOUR FRIEND

DAILY CHARGE ENERGYOF YOUR FRIEND

ONCE A DAY YOU CAN FUEL YOUR FRIEND UP to gain weight through adulthood & unleash its full potential
Nurture your friend's growth and well-being by fueling them once a day, enabling them to gain weight throughout their journey into adulthood. Witness their transformation as they unleash their full potential, leading to remarkable experiences and a bond that knows no bounds.
eNERGY CELLS needed for this YOU CAN get AS A WALKING REWARD OR PURCHASE IN PROP MALL:

LEVEL UP YOUR VIRTUAL FRIENDS

REMEMBER! MORE ENERGY YOUR FRIEND GET - MORE LEVEL HE GAIN AND MORE POWERFUL HE WILL BE
1
LEVEL
2
LEVEL
3
LEVEL
4
LEVEL
BẮT ĐẦU CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BẠN THÔI

Are you ready for the greatest journey of your life?

Hãy trở thành một phần của vũ trụ ảo trong Suzuverse, thế giới đầy phiêu lưu, bí ẩn và bất ngờ không thể thấy được trong thực tại hiện tại của chúng ta.