Kullanım Koşullarımız en son 29 Haziran 2023 tarihinde güncellenmiştir.

 

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını düzenleyen Kullanım Koşulları ve Siz ve Şirket arasında işleyen sözleşmedir. Bu Kullanım Koşulları, tüm kullanıcıların Hizmetin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerini belirler. Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.

Bu Kullanım Şartları (bundan böyle "Şartlar" olarak anılacaktır) Suzuverse Pte. tarafından sağlanan çevrimiçi mağazaya (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) tabidir. Ltd. tarafından sağlanmaktadır. (bundan böyle "Şirketimiz" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. Tüm kayıtlı Kullanıcılar (bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) bu hizmeti bu Şartlara uygun olarak kullanacaktır.

Madde 1 (Başvuru)

İşbu Kullanım Koşulları belgesi, Kullanıcılar ile Şirketimiz arasında hizmetlerimizin kullanımından doğan tüm ilişkiler için geçerlidir.
Bu Kullanım Koşullarına ek olarak Şirket, bu hizmetin kullanımına ilişkin olarak bundan böyle "münferit hükümler" olarak anılacak olan çeşitli hükümler belirleyebilir. Bu münferit hükümler, özel tanımlamalarına bakılmaksızın, bu Şartların ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.
Bu Şartların hükümleri ile yukarıda belirtilen münferit hükümler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, söz konusu münferit hükümlerde aksi belirtilmedikçe, münferit hükümlerin hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 2 (Kayıt)

2.1. Kullanım Kaydı için Başvuru

Hizmetlerimize erişmek ve hizmetlerimizden yararlanmak için, kayıt başvurusunda bulunan kişi bu Kullanım Koşullarında belirtilen şartları kabul eder ve onaylar. Başvuru sahibi, kullanıcı kayıt başvurusunu Şirketimiz tarafından öngörülen yönteme uygun olarak yapacaktır. Başvurunun alınmasının ardından Şirketimiz başvuruyu inceleyecek ve başvuru sahibine onayını bildirecek, bunun üzerine kayıt işlemi tamamlanmış sayılacaktır.

2.2. Onaylama ve Takdire Bağlı Onaylamama

Başvuru sahibinin aşağıdaki durumlardan herhangi birine girdiği durumlarda, Şirket özel nedeni açıklamak zorunda olmaksızın başvuruyu onaylamamayı seçebilir:
a) Yanlış Bilgi Verilmesi: Kullanıcı kaydı başvuru sürecinde yanlış veya hatalı bilgi verilmesi durumunda.
b) Şartların İhlali: Başvuru sahibinin daha önce bu Kullanım Koşullarında yer alan herhangi bir hükmü ihlal etmiş olması.
c) Uygunsuz Kullanım Kaydı: Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kullanım kaydının herhangi bir nedenle uygun veya uygun olmadığını belirlerse.

Madde 3 (Kullanıcı Kimliği ve Şifre Yönetimi)

3.1. Kullanıcı Sorumluluğu

Kullanıcılar, hizmet için kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini yönetmekten sorumludur. Kullanıcılar, kullanıcı kimlik bilgilerini devretmemeli, ödünç vermemeli veya herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmamalıdır. Kullanıcı kimliği ve parola kombinasyonu, kayıtlı kullanıcının hesabına erişim sağlar.

3.2. Şirketin Sınırlı Sorumluluğu

Şirketimiz, kasıtlı veya ağır ihmali olmadığı sürece, kullanıcı kimliklerinin ve şifrelerin üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.
Kullanıcıların şifrelerini düzenli olarak güncelleyerek, benzersiz ve karmaşık kombinasyonlar kullanarak ve kolayca tahmin edilebilecek bilgilerden kaçınarak hesaplarının güvenliğini sağlamaları tavsiye edilir.

Madde 4 (Satış Sözleşmesi)

4.1. Satış Sözleşmesinin Yapılması

Bu hizmette, kullanıcıların Şirketimize satın alma başvurusunda bulunması ve Şirketimizin başvurunun kabul edildiğini bildirmesi ile satış sözleşmesi kurulmuş olur. Ayrıca, Şirketimiz ödeme onayını tamamladığında ürünün mülkiyeti kullanıcılara devredilmiş olacaktır.

4.2 Şirketin İptal Etme Hakkı

Şirket, aşağıdaki durumlarda kullanıcılara önceden haber vermeksizin satış sözleşmesini iptal etme hakkını saklı tutar:

a) Şartların İhlali: Kullanıcılar bu Kullanım Koşullarında belirtilen herhangi bir hükmü ihlal ederse.

b) Teslimat Zorlukları: Bilinmeyen bir teslimat adresi veya alıcının uzun süreli yokluğu nedeniyle ürünün teslimatı tamamlanamazsa.

c) Zedelenmiş Güven: Şirket ile kullanıcı arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğinin tespit edilmesi halinde.

Bu hizmete ilişkin ödeme yöntemi, satın alma başvurusu iptal süreci, iade yöntemi ve ilgili diğer prosedürler Şirketimiz tarafından ayrıca belirlenecektir. Kullanıcıların bu konularda daha fazla ayrıntı için Şirketimiz tarafından sağlanan özel yönergelere başvurmaları tavsiye edilir.

 

Madde 5 (Suzuverse Pazaryeri için Fikri Mülkiyet Hakları)

5.1 İçerik Sahipliği

Bu hizmet tarafından sağlanan ürün fotoğrafları ve diğer içeriklere (bundan böyle "İçerik" olarak anılacaktır) ilişkin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, Şirketimiz ve içerik sağlayıcılar dahil olmak üzere meşru hak sahiplerine aittir.

5.2 Yasaklanmış Eylemler

Kullanıcıların, hak sahiplerinin açık izni olmaksızın İçeriğin izinsiz çoğaltılması, yeniden basılması, değiştirilmesi veya başka herhangi bir şekilde ikincil kullanımı kesinlikle yasaktır.

5.3 Fikri Mülkiyet Yasalarına Uyum

Kullanıcılardan, İçeriğin kullanımını düzenleyen tüm geçerli fikri mülkiyet yasalarına ve yönetmeliklerine uymaları beklenmektedir. Fikri mülkiyet haklarının ihlali yasal sonuçlara yol açabilir.
Şirket, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermenin önemini vurgular ve kullanıcıları telif hakkıyla korunan materyallerin kullanımı için uygun izinleri veya lisansları aramaya teşvik eder. Eylemlerinin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğinden emin olmak kullanıcıların sorumluluğundadır.

Madde 6 (Yasaklar)

Bu hizmetten yararlanırken, kullanıcıların aşağıdaki eylemlerde bulunmaları kesinlikle yasaktır:

a) Yasaların ve Kamu Düzeninin İhlali: Yasaları, yönetmelikleri veya kamu düzenini ve ahlakını ihlal eden eylemler.

b) Suç Faaliyeti: Doğrudan veya dolaylı olarak suç faaliyetleriyle ilgili eylemler.

c) Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali: Telif haklarını, ticari marka haklarını veya Hizmetle ilişkili diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eylemler.

d) Sunucu veya Ağ Müdahalesi: Sunucularımızın veya ağımızın işleyişini yok etmeyi veya engellemeyi amaçlayan eylemler.

e) Hizmet Bilgilerinin Ticari Kullanımı: Bu hizmetten elde edilen bilgilerin uygun yetkilendirme olmaksızın ticari kullanımını içeren eylemler.

f) Şirket Hizmetlerinin Aksaması: Şirket tarafından hizmetlerin yürütülmesini ve sağlanmasını aksatabilecek veya engelleyebilecek eylemler.

g) Yetkisiz Erişim: Hizmete yetkisiz erişim eylemleri veya buna yönelik her türlü girişim.

h) Kişisel Bilgilerin Toplanması: Uygun yetkilendirme olmaksızın kişisel bilgilerin veya diğer kullanıcılarla ilgili diğer verilerin toplanması veya biriktirilmesi eylemleri.

i) Taklitçilik: Başka bir kullanıcı veya kuruluşun kimliğine bürünme eylemleri.

j) Antisosyal Güçlerin Desteklenmesi: Hizmetlerimizle ilgili olarak antisosyal güçlere doğrudan veya dolaylı olarak fayda veya destek sağlama eylemleri.

k) Diğer Uygunsuz Eylemler: Şirket tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygunsuz görülen eylemler.

 

Madde 7 (Hizmet Sunumunun Askıya Alınması, vb.)

7.1 Hizmet Sunumunun Askıya Alınması

Şirketimiz aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin varlığını tespit etmesi halinde, kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmet'in tamamının veya bir kısmının sağlanmasını askıya alabilir veya kesintiye uğratabilir:

a) Bakım ve Sistem Güncellemeleri: Bu hizmetle ilgili bakım denetimleri gerçekleştirilirken veya bilgisayar sistemi güncellenirken.

b) Mücbir Sebepler: Deprem, yıldırım düşmesi, yangın, elektrik kesintisi veya doğal afetler gibi mücbir sebepler nedeniyle Hizmetin sağlanması zorlaşırsa.

c) Kaza Sonucu Kesintiler: Bir bilgisayarın, iletişim hattının veya diğer ilgili altyapının öngörülemeyen bir kaza nedeniyle durması.

d) Zorluk Tespiti: Ayrıca, Şirketimiz başka herhangi bir nedenle bu hizmetin sağlanmasının zor olduğunu belirlediğinde.

7.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirketimiz, sebebi ne olursa olsun, Hizmetin askıya alınması veya kesintiye uğraması sonucunda kullanıcıların veya üçüncü tarafların uğrayacağı herhangi bir dezavantaj veya zarardan sorumlu tutulamaz.

 

Madde 8 (Kullanım Kısıtlamaları ve Kayıt İptali)

8.1 Kullanım Kısıtlamaları

Aşağıdaki durumlarda Şirket, önceden bildirimde bulunmaksızın, Hizmetin tamamının veya bir kısmının kullanıcılar tarafından kullanımına kısıtlamalar getirebilir veya kullanıcının kaydını iptal edebilir:

a) Şartların İhlali: Bu Kullanım Koşullarında belirtilen herhangi bir hükmün ihlali durumunda.

b) Yanlış Bilgi: Kayıtlı kalemlerde yanlış bilgi verildiği tespit edilirse.

c) Askıya Alınan Ödeme Yöntemi: Kullanıcı tarafından ödeme yöntemi olarak bildirilen kredi kartı askıya alınmışsa.

d) Ödeme Temerrüdü: Ödenmemiş ücretler gibi ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde temerrüt olması.

e) Yanıt Verilmemesi: Şirketimizin iletişim girişimlerine belirli bir süre içinde yanıt verilmemesi durumunda.

f) Hareketsizlik: Kullanıcının son kullanımından itibaren belirli bir süre boyunca Hizmetten yararlanılmamış olması.
g) Uygunsuz Kullanım: Şirket, bu hizmetin kullanıcı tarafından kullanımının uygun olmadığını tespit ederse.

8.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirketimiz, bu bölüm kapsamında Şirketimiz tarafından alınan aksiyonlar sonucunda kullanıcıların uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz.
Şirketimiz bu önlemleri Hizmetin bütünlüğünü, güvenliğini ve düzgün işleyişini sağlamak ve Kullanıcılar tarafından kabul edilen hüküm ve koşulları korumak için almaktadır.

 

Madde 9 (Çekilme)

9.1 Kullanıcı Geri Çekme

Kullanıcılar, Şirketimiz tarafından öngörülen prosedürleri izleyerek herhangi bir zamanda Hizmetten çekilme hakkına sahiptir.

9.2. Para Çekme Prosedürü

Şirket, kullanıcıların Hizmetten çekilmelerini başlatmaları için açık ve erişilebilir prosedürler sağlayacaktır. Kullanıcıların sorunsuz ve başarılı bir çekilme sağlamak için bu prosedürleri incelemeleri ve takip etmeleri teşvik edilir.

9.3. Çekilmenin Sonuçları

Kullanıcının Hizmetten çekilmesi üzerine, Hizmetle ilişkili erişim ve ayrıcalıkları sonlandırılacaktır. Kalan hesap bakiyeleri, krediler veya avantajlar, geçerli hüküm ve koşullara uygun olarak kaybedilebilir.

 

Madde 10 (Garanti Feragatnamesi ve Sorumluluk Reddi)

10.1 Garanti Feragatnamesi

Şirketimiz, Hizmet ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti vermemektedir. Şirketimiz, güvenlik, güvenilirlik, doğruluk, eksiksizlik, etkinlik, belirli bir amaca uygunluk, güvenlik kusurları, hatalar, böcekler veya hakların ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fiili veya yasal kusurun bulunmadığını garanti etmez.

Herhangi bir içerikteki hatalardan veya eksikliklerden ya da herhangi bir içeriğin kullanılabilirliğinden veya işlevselliğinden sorumlu değiliz. Suzuverse'de bulunan herhangi bir içeriğin kullanımından veya herhangi bir üçüncü taraf kaynak tarafından sağlanan herhangi bir bilgi, ürün veya hizmetten kaynaklanan herhangi bir kayıp, yaralanma veya hasardan sorumlu olmayacağız. Biz sadece kullanıcıların bilgi paylaşması ve birbirleriyle bağlantı kurması için bir platformuz. Suzuverse, Kullanıcı İçeriğinin doğruluğunu veya güvenilirliğini düzenli olarak izlemez veya güncellemez.

10.2 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirketimiz, Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak Kullanıcılar tarafından maruz kalınan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Ancak, Şirketimiz ile Kullanıcılar arasında bu hizmete ilişkin olarak yapılan sözleşmenin Tüketici Sözleşmesi Yasası kapsamında bir tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilmesi halinde, bu muafiyet hükmü uygulanmayacaktır.

Ayrıca, Şirketimiz veya Kullanıcı tarafından makul olarak öngörülemeyen özel durumlardan kaynaklanan zararlardan ve Şirketimizin ihmalinden (ağır ihmal hariç) kaynaklanan kusur veya haksız fiilden kaynaklanan zararlardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz. Şirketimiz, kullanıcının bu tür zararlara maruz kaldığı durumlar da dahil olmak üzere, hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

10.3 Kullanıcıdan Kullanıcıya veya Kullanıcıdan Üçüncü Tarafa Etkileşimler

Şirket, Hizmet ile ilgili olarak kullanıcılar arasında veya kullanıcılar ile üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir işlem, iletişim, anlaşmazlık veya diğer etkileşimlerden sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcılar, başkalarıyla olan etkileşimlerinden ve işlemlerinden yalnızca kendileri sorumludur ve Şirket bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Madde 11 (Hizmet İçeriğinin Değiştirilmesi vb.)

Şirketimiz, Kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın Hizmet'in içeriğini değiştirebilir veya Hizmet'in sunumunu durdurabilir ve bunun sonucunda Kullanıcıların uğrayacağı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 12 (Kullanım Koşullarında Değişiklikler)

Şirketimiz bu sözleşmeyi kullanıcılara önceden haber vermeksizin dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca, bu sözleşmeyi değiştirdikten sonra bu hizmeti kullanmaya başlarsanız, Kullanıcılar değiştirilen sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 13 (Kişisel bilgilerin işlenmesi)

Şirketimiz, bu hizmetin kullanımı yoluyla elde edilen kişisel bilgileri Şirketimizin "Gizlilik Politikası" uyarınca uygun şekilde ele alacaktır.

Madde 14 (Bildirim veya Temas)

Kullanıcılar ile Şirketimiz arasındaki Bildirimler veya İletişim, Şirketimiz tarafından belirlenen yöntemle yapılacaktır. Kullanıcılar, tarafımızca ayrıca belirlenen bir yönteme göre bize bir değişiklik bildirmedikçe, halihazırda kayıtlı iletişim adresinin geçerli olduğunu varsayacağız ve gönderildikleri anda kullanıcılara ulaşmış sayılacak olan bildirimleri veya iletişimleri bu adrese göndereceğiz.

Madde 15 (Hak ve Yükümlülüklerin Devrinin Yasaklanması)

Kullanıcıların, Kullanım Koşulları kapsamındaki statülerini ve bu Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini Şirketimizin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa devretmeleri veya rehin vermeleri yasaktır

Madde 16 (Geçerli Kanun/Yargı Yetkisi)

16.1 Geçerli Kanun

Bu Şartların yorumlanması Japonya yasalarına tabi olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın uygulanması bu hizmetle ilgili olarak açıkça hariç tutulacaktır.

16.2 Yargı Yetkisi

Bu hizmetten kaynaklanan veya bu hizmetle ilgili bir anlaşmazlık durumunda, münhasır yetkili mahkeme, merkez ofisimizin bulunduğu yerdeki yargı yetkisine sahip mahkeme olacaktır.

 

<Notice for Japanese resident>
Suzuverse tarafından sağlanan cüzdan hizmeti aracılığıyla Japonya'da ikamet eden müşterilerin kripto para birimlerini tutmuyoruz. Bu cüzdanda görüntülenen kripto para birimleri (ETH (SZT satın almamıza bağlı olarak) ve SOT (SOTd gelecekte SOT olacaktır)) yalnızca müşterinin, kullanıcının kendi özel anahtarını yönettiği ve Suzuverse'e para çekme başvurusunda bulunduğu harici bir blok zinciri cüzdanına para çekme sırasında alabileceği varlıkların bir göstergesidir.Bu cüzdanda görüntülenen kripto para birimleri, cüzdana para çekme anında kullanıcının mülkiyetine geçer ve para çekme işlemine kadar yasal olarak Suzuverse'e aittir.

 

Bize Ulaşın

Bu Kullanım Koşulları hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: