Наші Умови використання востаннє оновлювалися 29 червня 2023 року.

 

Це Умови використання, що регулюють використання цього Сервісу та угода, яка діє між Вами та Компанією. Ці Умови використання визначають права та обов'язки всіх користувачів щодо використання Сервісу. Будь ласка, уважно прочитайте ці умови перед використанням нашого Сервісу.

Ці Умови використання (далі - "Умови") регулюють діяльність інтернет-магазину (далі - "Послуга"), що надається компанією Suzuverse Pte. Ltd. (далі - "Наша Компанія"). Всі зареєстровані Користувачі (далі - "Користувачі") повинні використовувати цей сервіс відповідно до цих Умов.

Стаття 1 (Застосування)

Ці Умови використання застосовуються до всіх відносин, що виникають у зв'язку з використанням наших послуг між Користувачами та Нашою Компанією.
На додаток до цих Умов використання Компанія може встановлювати різні положення, надалі іменовані "окремі положення", що стосуються використання цього сервісу. Ці окремі положення, незалежно від їх конкретного найменування, є невід'ємною частиною цих Умов.
У разі виникнення суперечностей між положеннями цих Умов та окремими положеннями, згаданими вище, положення окремих положень мають переважну силу, якщо інше не зазначено в цих окремих положеннях.

Стаття 2 (Реєстрація)

2.1. Заявка на реєстрацію використання

Для того, щоб отримати доступ до наших послуг і користуватися ними, заявник на реєстрацію визнає і погоджується з умовами, викладеними в цих Умовах використання. Заявник повинен подати заявку на реєстрацію користувача відповідно до способу, встановленого Нашою Компанією. Після отримання заявки Наша Компанія розгляне її і повідомить заявника про схвалення, після чого процес реєстрації буде вважатися завершеним.

2.2. Схвалення та дискреційна відмова у схваленні

У випадках, коли заявник підпадає під будь-яку з наведених нижче обставин, Компанія може прийняти рішення про відмову в задоволенні заявки, не зобов'язуючись розкривати конкретну причину:
a) Надання неправдивої інформації: Якщо під час реєстрації користувача було надано неправдиву або неточну інформацію.
б) Порушення Умов: Якщо заявник раніше порушував будь-які положення цих Умов використання.
c) Невідповідна реєстрація використання: Якщо Компанія на власний розсуд визначить, що реєстрація використання не є придатною або доречною з будь-якої причини.

Стаття 3 (Управління ідентифікатором користувача та паролем)

3.1. Відповідальність користувача

Користувачі несуть відповідальність за управління своїми ідентифікаторами користувача та паролями для доступу до сервісу. Користувачі не повинні передавати, позичати або ділитися своїми обліковими даними з будь-якою третьою стороною. Комбінація ідентифікатора користувача та пароля надає доступ до облікового запису зареєстрованого користувача.

3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю

За винятком випадків навмисного або грубої недбалості, наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням ідентифікаторів користувачів та паролів третіми особами.
Користувачам рекомендується підтримувати безпеку своїх облікових записів, регулярно оновлюючи паролі, використовуючи унікальні та складні комбінації та уникаючи інформації, яку легко вгадати.

Стаття 4 (Договір купівлі-продажу)

4.1. Укладення договору купівлі-продажу

У цій послузі договір купівлі-продажу укладається, коли користувачі подають заявку на купівлю до нашої компанії, а наша компанія повідомляє, що заявка прийнята. Крім того, право власності на продукт переходить до користувачів, коли наша компанія завершує підтвердження оплати.

4.2 Право компанії на скасування

Компанія залишає за собою право розірвати договір купівлі-продажу без попереднього повідомлення користувачів у наступних випадках:

a) Порушення Умов: Якщо користувачі порушують будь-які положення, викладені в цих Умовах використання.

б) Труднощі з доставкою: Якщо доставка товару не може бути завершена через невідому адресу доставки або тривалу відсутність одержувача.

c) Порушення довіри: Якщо буде встановлено, що довірчі відносини між Компанією та користувачем були скомпрометовані.

Спосіб оплати, процес скасування заявки на покупку, спосіб повернення та інші відповідні процедури для цієї послуги будуть визначені Нашою Компанією окремо. Користувачам рекомендується звернутися до спеціальних інструкцій, наданих Нашою Компанією, для отримання більш детальної інформації з цих питань.

 

Стаття 5 (Права інтелектуальної власності для Suzuverse Marketplace)

5.1 Право власності на контент

Авторське право та інші права інтелектуальної власності, що стосуються фотографій товарів та іншого контенту, що надається цим сервісом (далі - "Контент"), належать законним правовласникам, включаючи нашу Компанію та постачальників контенту.

5.2 Заборонені дії

Користувачам суворо забороняється займатися несанкціонованим копіюванням, передруком, модифікацією або будь-якою іншою формою вторинного використання Контенту без явної згоди законних власників.

5.3 Дотримання законодавства про інтелектуальну власність

Очікується, що користувачі дотримуватимуться всіх застосовних законів про інтелектуальну власність і правил, що регулюють використання Контенту. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності може призвести до юридичних наслідків.
Компанія наголошує на важливості дотримання прав інтелектуальної власності та закликає користувачів звертатися за відповідними дозволами або ліцензіями на використання будь-яких матеріалів, захищених авторським правом. Користувачі несуть відповідальність за те, щоб їхні дії не порушували жодних прав інтелектуальної власності.

Стаття 6 (Заборони)

Під час використання цього сервісу користувачам суворо заборонено здійснювати наступні дії:

a) Порушення законів і громадського порядку: Дії, що порушують закони, правила або громадський порядок і мораль.

б) Злочинна діяльність: Дії, прямо чи опосередковано пов'язані зі злочинною діяльністю.

c) Порушення прав інтелектуальної власності: Дії, які порушують авторські права, права на торгові марки або будь-які інші права інтелектуальної власності, пов'язані з Сервісом.

г) Втручання в роботу сервера або мережі: Дії, спрямовані на знищення або втручання в роботу наших серверів або мережі.

e) Комерційне використання інформації сервісу: Дії, які передбачають комерційне використання інформації, отриманої з цього сервісу, без належного дозволу.

f) Перешкоджання наданню послуг Компанії: Дії, які можуть порушити або перешкодити роботі та наданню послуг Компанією.

g) Несанкціонований доступ: Дії несанкціонованого доступу до сервісу або будь-які спроби такого доступу.

з) Збір персональної інформації: Дії зі збору або накопичення особистої інформації або будь-яких інших даних, пов'язаних з іншими користувачами, без належного дозволу.

i) Видавання себе за іншого: Дії, що видають себе за іншого користувача або організацію.

к) Підтримка антисоціальних сил: Дії, спрямовані на пряме або непряме надання переваг або підтримки антисоціальним силам у зв'язку з нашими послугами.

k) Інші невідповідні дії: Дії, які Компанія вважає неприйнятними на власний розсуд.

 

Стаття 7 (Призупинення надання послуги тощо)

7.1 Призупинення надання послуг

У випадку, якщо Наша Компанія встановить наявність будь-якої з наведених нижче причин, вона може призупинити або перервати надання всього або частини Сервісу без попереднього повідомлення користувачів:

a) Технічне обслуговування та оновлення системи: При виконанні технічних оглядів або оновленні комп'ютерної системи, пов'язаних з цією послугою.

б) Форс-мажорні обставини: Якщо надання Послуги стає неможливим через форс-мажорні обставини, такі як землетруси, удари блискавки, пожежі, відключення електроенергії або стихійні лиха.

в) Випадкові переривання: Якщо комп'ютер, лінія зв'язку або інша відповідна інфраструктура виходять з ладу через непередбачену аварію.

d) Визначення труднощів: Крім того, коли наша компанія визначає, що надання цієї послуги є складним з будь-якої іншої причини.

7.2 Обмеження відповідальності

Наша Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, понесені користувачами або третіми особами в результаті призупинення або переривання роботи Сервісу, незалежно від основної причини.

 

Стаття 8 (Обмеження використання та скасування реєстрації)

8.1 Обмеження щодо використання

У наступних випадках Компанія може без попереднього повідомлення накласти обмеження на використання всього або частини Сервісу користувачами або скасувати реєстрацію користувача:

a) Порушення Умов: У разі порушення будь-якого положення, викладеного в цих Умовах використання.

б) Неправдива інформація: Якщо буде виявлено, що в зареєстрованих товарах була надана неправдива інформація.

c) Призупинений спосіб оплати: Якщо кредитна картка, яку користувач вказав як спосіб оплати, призупинена.

d) Невиконання платіжних зобов'язань: якщо є невиконання платіжних зобов'язань, наприклад, прострочені платежі.

e) Відсутність відповіді: Якщо протягом визначеного періоду часу немає відповіді на спроби зв'язатися з Нашою компанією.

f) Бездіяльність: Якщо Сервіс не використовувався протягом певного періоду часу з моменту останнього використання користувачем.
g) Неналежне використання: якщо Компанія визначить, що використання цієї послуги користувачем є неналежним.

8.2 Обмеження відповідальності

Наша Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені користувачами в результаті дій, здійснених Нашою Компанією відповідно до цього розділу.
Наша Компанія вживає цих заходів для забезпечення цілісності, безпеки та належного функціонування Сервісу, а також для дотримання умов та положень, погоджених Користувачами.

 

Стаття 9 (Відкликання)

9.1 Виведення коштів користувача

Користувачі мають право в будь-який час відмовитися від Сервісу, дотримуючись процедур, встановлених Нашою Компанією.

9.2. Процедура виведення коштів

Компанія надасть користувачам чіткі та доступні процедури для ініціювання виходу з Сервісу. Користувачам рекомендується ознайомитися з цими процедурами і дотримуватися їх для забезпечення безперешкодного та успішного виходу.

9.3. Наслідки виведення коштів

Після виходу користувача з Сервісу його доступ і привілеї, пов'язані з Сервісом, будуть припинені. Будь-які залишки коштів на рахунку, кредити або привілеї можуть бути анульовані відповідно до чинних умов та положень.

 

Стаття 10 (Відмова від гарантії та застереження)

10.1 Відмова від гарантії

Наша Компанія не надає жодних гарантій, явних чи неявних, щодо Сервісу. Наша Компанія не гарантує відсутність будь-яких фактичних або юридичних недоліків, включаючи, але не обмежуючись, безпеку, надійність, точність, повноту, ефективність, придатність для певної мети, дефекти безпеки, помилки, баги або порушення прав.

Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки або упущення в будь-якому контенті, а також за доступність або функціональність будь-якого контенту. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати, травми або збитки від використання будь-якого контенту, знайденого на Suzuverse, або від будь-якої інформації, продуктів або послуг, наданих будь-якими сторонніми джерелами. Ми є лише платформою для користувачів, яка дозволяє їм обмінюватися інформацією та спілкуватися один з одним. Suzuverse не здійснює регулярний моніторинг і не оновлює точність і достовірність Користувацького контенту.

10.2 Обмеження відповідальності

Наша Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені Користувачами у зв'язку з використанням Сервісу. Однак, якщо договір між Нашою компанією та Користувачами щодо цієї послуги кваліфікується як споживчий договір відповідно до Закону про споживчі договори, це положення про звільнення від відповідальності не застосовується.

Крім того, Компанія не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок особливих обставин, які не могли бути розумно передбачені Компанією або Користувачем, а також за збитки, що виникли внаслідок невиконання зобов'язань або правопорушення через недбалість Компанії (за винятком грубої недбалості). Наша Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи випадки, коли користувач поніс такі збитки.

10.3 Взаємодія користувача з користувачем або користувача з третьою стороною

Компанія не несе відповідальності за будь-які транзакції, комунікації, суперечки або інші взаємодії, які можуть виникнути між користувачами або між користувачами і третіми особами у зв'язку з Сервісом.

Користувачі несуть повну відповідальність за свою взаємодію та транзакції з іншими особами, і Компанія не несе жодної відповідальності в цьому відношенні.

Стаття 11 (Зміна змісту послуг тощо)

Наша Компанія може змінювати зміст Сервісу або припиняти надання Сервісу без повідомлення Користувачів і не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені Користувачами в результаті цього.

Стаття 12 (Зміни до Умов використання)

Наша Компанія залишає за собою право змінювати цю угоду в будь-який час без попереднього повідомлення користувачів. Крім того, якщо ви почнете користуватися цим сервісом після внесення змін до цієї угоди, Користувачі вважатимуться такими, що погодилися зі зміненою угодою.

Стаття 13 (Обробка персональних даних)

Наша Компанія належним чином обробляє особисту інформацію, отриману за допомогою цього сервісу, відповідно до "Політики конфіденційності" нашої Компанії.

Стаття 14 (Повідомлення або контакт)

Повідомлення або контакт між Користувачами та Нашою Компанією здійснюється у спосіб, визначений Нашою Компанією. Якщо Користувачі не повідомлять нас про зміну у спосіб, визначений нами окремо, ми вважатимемо, що зареєстрована контактна адреса є дійсною, і надсилатимемо повідомлення або зв'язок на цю адресу, які вважатимуться такими, що надійшли до Користувачів у момент їх надсилання.

Стаття 15 (Заборона передачі прав та обов'язків)

Користувачам забороняється передавати або заставляти свій статус за Умовами використання, а також свої права або обов'язки за цими Умовами будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Нашої Компанії.

Стаття 16 (Регулююче право/юрисдикція)

16.1 Регулююче законодавство

Тлумачення цих Умов регулюється законодавством Японії. Застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів до цієї послуги прямо виключається.

16.2 Юрисдикція

У разі виникнення спору, що виникає з цієї послуги або пов'язаний з нею, виключною юрисдикцією є суд за місцезнаходженням нашого головного офісу.

 

<Повідомлення для резидентів Японії
Ми не зберігаємо криптовалюти клієнтів, які є резидентами Японії, через сервіс гаманців, що надається Suzuverse. Криптовалюти, що відображаються в цьому гаманці (ETH (на основі нашої покупки SZT) і SOT (SOTd стане SOT в майбутньому)), є лише позначенням активів, які клієнт може отримати в момент виведення на зовнішній блокчейн-гаманець, користувач якого управляє власним приватним ключем і подає заявку на виведення в Suzuverse.Криптовалюта, що відображається в цьому гаманці, стає власністю користувача в момент виведення на гаманець, і до моменту виведення вона належить Suzuverse на законних підставах.

 

Зв'яжіться з нами

Якщо у вас виникли запитання щодо цих Умов використання, ви можете зв'язатися з нами:

  • Відвідавши цю сторінку на нашому сайті: https://suzuverse-help.zendesk.com/hc/en-us
  • Надіславши нам листа на електронну адресу: support@suzuverse.com